FOTOVOLTAIKA PRO PODNIKY – INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

Až o 90% nižší účty za elektřinu? Energetická nezávislost? Šetření životního prostředí? Odpověď na všechny tři tyto otázky zní, ano. Snížení výdajů na energie? Optimalizace nákladů výroby? Ekologická zodpovědnost? Ano, díky fotovoltaice dokáží velké i malé podniky výrazně snížit výdaje za nákup energií. Rostoucí ceny trhu s energií rapidně platí nejen provozní náklady, ale promítají se také do vyšších cen a produktů služeb.

Díky stabilní ceně energie a optimalizace výroby dokáží podniky stabilizovat výrobní cenu. Navíc poptávka společnosti po ekologickém chování firem a továren bude naplněna současně. Fotovoltaika představuje obnovitelný zdroj energie. Zelená elektřina díky našim fotovoltaickým systémům je zárukou snížení provozních nákladů a výrazně optimalizuje výrobní procesy v rámci podniku. Využití solární energie v domácnostech má za následek snížení nákladů na energii až o 90 %. Navíc zelená energie výrazně šetří naši přírodu a díky vlastní solární elektrárně se i vy stát energeticky nezávislými a využívat fotovoltaiku k ohřevu vody, topení nebo k běžným spotřebičům při používání domácích spotřebičů.

 

ENERGETICKÁ NEZÁVISLOST A NIŽŠÍ NÁKLADY

Moderní technologické řešení a inovace jsou pro podniky často cenově nedostupné a představují nevratný zdroj investic. V případě fotovoltaických elektráren a solárních panelů to neplatí. Naše projekty jsou klientům připravovány na míru a postarají se o to, aby během několika let získal podnik energetickou nezávislost a dosáhl návratnosti počáteční investice. Díky individuálním projektům na míru lze optimalizovat náklady ve výrobě a rapidně snížit výši provozních účtů za nákup energií.

Zelená energie z fotovoltaických zařízení pokryje celou nebo část spotřeby elektřiny. Právě to přináší rmě nemalé úspory. Firma se zároveň odlišuje od konkurence a stane se částečně nezávislá na tržních cenách elektřiny, což umožňuje udržovat atraktivní ceny výrobků a služeb.

 

INVESTICE DO FOTOVOLTAIKY

Sluneční energie je efektivní a za jeden z posledních obnovitelných zdrojů energie. Fotovoltaika, která přeměňuje sluneční paprsky na reálnou elektrickou energii je pro firmu krokem vpřed a je výraznou inovací. Jedná se o elektřinu z ekologických zdrojů. Národní energetický projekt představuje řešení, které má do budoucna významný dopad na energetickou nezávislost podniku i ekologický trend, se stavem životního prostředí. Investice do fotovoltaického zařízení přináší firmě velké množství benefitů.

 

EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ A ZVÝŠENÍ HODNOTY ZNAČKY

Zelené firmy mají v dnešní době výrazně vyšší hodnotu než firmy, které se ekologických trendů nedrží. Zelená elektřina zároveň nesouvisí jen s ochranou životního prostředí. Primárně pro firmu přináší výhody v podobě, snížení účtů za elektřinu, nezávislost na rostoucích elektrárnách, optimalizace nákladů a záruky v podobě výroby vlastní elektrické energie. Díky ekologickým zdrojům energie narůstá i hodnota samotných značek. Kontaktuje nás a připravíme pro vás fotovoltaický projekt na míru.

 

Z ČEHO SE SKLADÁ FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁRNA?

Komponentní fotovoltaické elektrárny mohou záviset na konkrétním projektu. V zásadě však způsobilé výdaje představují položky, jako fotovoltaické panely (různé druhy), nosná konstrukce panelů, výkonové optimalizace, mikroměniče, střídače, regulátory, řídící jednotky, montážní materiál a elektroinstalační prvky pro zapojení do sítě. Také se může jednat o akumulátor elektřiny, zásobníkový ohřívač vody nebo jiné konstrukční prvky. Všechno toto se dozvíte po provedení auditu.

 

  • Home
  • > Single Project